நீரிழிவு Archive

குறைந்த அளவு எரிசக்தியை (கலோரி) கொண்டுள்ளது பச்சைப்பட்டாணி….

இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு கூடுவதால் உண்டாகும் விளைவே, நீரிழிவு பிரச்னையாகும். நீரிழிவினை 2 வகையாக மருத்துவர்கள் பிரிக்கின்றனர். முதல் வகை ...Read More

இந்த அறிகுறிகளை வைத்து உங்கள் குழந்தைக்கு நீரிழிவு இருந்தால் கண்டறிய பாருங்கள்…..

குழந்தைக்கு சர்க்கரை நோய் இரண்டாவது வகை இது பொதுவாக பெரியவர்களுக்கு மட்டும் உள்ளதாக, முன்பு ...Read More

ரத்த‍த்தில் யூரிக் அமிலத்தின் அளவு அதிகரித்தால் என்ன நிகழும் தெரியுமா?..

நம் ரத்தத்தில் உள்ள யூரிக் அமிலத்தின் அளவு அதிகரித்தால், அது உடலுக்கு எந்த ...Read More

இனி நீரிழிவு நோயினை 2 வாரங்களில் குணப்படுத்த சிகிச்சை!…

தற்போதைய காலத்தில் சர்க்கரை நோய் என்பது எல்லாரிடத்திலும் காணப்படுகிறது. இதை அடிக்கடி கேட்கப்படும் ஒரு விஷயமாகவும் மாறி வருகிறது. இப்படி எல்லாரும் ...Read More

நீரிழிவு நோயாளிகளில் இதயநோய் ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தை அதிகரிக்கும் காரணிகள்!….

நீரிழிவு நோயாளிகளில் ஏற்படும் இறப்பிற்குரிய மிக முக்கிய காரணமாக இதய ...Read More