ஆரோக்கியம் Archive

முகத்தை சரியாக கவனிக்கா விட்டால் பருக்கள் தான் வரும்

முகத்தை சரியாக பராமரிக்காவிட்டால் நம் முகத்தில் பருக்கள் தோன்றுவதுண்டு. இன்று இதற்கான காரணத்தையும் தீர்வையும் பார்க்கலாம்.  Originally posted 2017-12-04 14:49:51. Republished by Tamil Medical Tips ...Read More