தேமலுக்கு இயற்கை மருத்துவம்

இன்று சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை எதிர் நோக்கும் நோய்களில் தேமலும் ஒண்று இதனை குணப்படுத்துவதற்காக ஆயிரக்கணக்கான பணத்தை வைத்தியர்களுக்கு வாரி வழங்குகின்றோம் அப்படி வழங்கியும் குணமடைவது குறைவு!
அதற்காகத்தான் குறைந்த செலவில் ஒரு வைத்தியம்!!

‎தேமல்‬; ‪வெள்ளைப்பூண்டை_வெற்றிலை_சேர்த்து_மசிய_அரைத்து_தினமும்_தோலில்_தேய்த்து_குளித்து_வந்தால்‬ தேமல் இருந்த இடம் தெரியாமல் அழிந்துவிடும்!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *