Tomato Face Packs

தக்காளி முகத்திலுள்ள சுருக்கங்களை எளிதில் நீக்கவல்லது. இது ஒரு சிறந்த Anti-Oxidant. தக்காளியை வைத்து Facial செய்வதால், முகத்தில் உள்ள அழுக்கினை நீக்கி சருமத்தை இளமையாகவும், பிரகாசமாகவும் இருக்கும்.

தக்காளி சாறு + 1/4 Spoon ரவை :
இந்த இரண்டையும் ஒன்றாகக் கலந்து, முகத்தில் தடவி வந்தால், Dead Cells நீங்கி முகம் பளபளக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *