குழந்தையின் தாமதமான பேச்சு திறன்

நாம் நம் குழந்தை பேசும் முதல் வார்த்தைக்காக ஆவலுடன் எதிர் பார்த்திருப்போம், அதுவே தாமதமானால் நமக்கு ஏமாற்றமும், வருத்தமும் ஏற்படும்.

குழந்தையின் தாமதமான பேச்சு திறன்
நாம் நம் குழந்தை பேசும் முதல் வார்த்தைக்காக ஆவலுடன் எதிர் பார்த்திருப்போம், அதுவே தாமதமானால் நமக்கு ஏமாற்றமும், வருத்தமும் ஏற்படும். ஆனால் நல்ல செய்தி என்னவென்றால், பெரும்பாலான தாமதமாக பேசும் குழந்தைகள் அதன் இரண்டு வயதிற்குள்ளாக எந்த விதமான குறையுமின்றி தானாகவே பேச தொடங்கி விடுவார்கள். நான்கில் ஒரு குழந்தை தாமதமாக பேசுபவரே.

எது சாதாரண வளர்ச்சி?

அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் பேசும் திறன் ஒரே மாதிரியாகதான் அழகாக உருவாகிறது. என்றாலும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அதன் வேகம் மாறுப்படுகிறது. 1 மாதத்தில் குழந்தை ஒரு ஒலியை நோக்கி தனது தலையை திருப்புகிறது, இரண்டு மாதத்தில் கொஞ்சுதல் செய்கிறது, 3 மாதத்தில் பிதற்ற முடியும், 4 மாதத்தில் உரக்க சிரிக்கும், 7 மாதத்தில் தன் பெயருக்கு எதிர் குறள் எழுப்பும், 8 மாதத்தில் ஒற்றை வார்த்தையை குறலொலிக்கும், 10 மாதத்தில் ஒற்றை வார்த்தைகளை ஒருங்கிணைத்து பேசும், டாடா என்று கை அசைக்கும் மற்றும் பிறர் பேசுவதை புரிந்துக் கொள்ளும் ஏறக்குறைய ஒரு குழந்தை அதன் ஒரு வயதிற்குள், அர்த்தமுள்ள ஒரு வார்தையாவது பேச வேண்டும். 18 மாதம் முதல் இரண்டு வயது வரை, இரண்டு அர்த்தமுள்ள வார்த்தைகளாவது சேர்த்து பேச வேண்டும்.

தாமதத்திற்கான காரணங்கள்

பாரம்பரியம் மற்றும் மனநிலைப்படி ஒரு மொழியில் தாமதத்தை செய்ய முடியும். ஏனென்றால் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை தானாகவே முயற்சிக்க விடுவதை விட தங்கள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிற நோக்கில் இருக்கிறார்கள்.

எதுமாதிரியான குழந்தைகள் தாமதமாக பேச நினைக்கின்றன

சாதாரணமாக பெண் குழந்தைகளை விட ஆண் குழந்தைகளே தாமதமாக பேசுவார்கள். குறை மாதத்தில் பிறந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சியில் சிறு நேரம் தாமதமாகும் ஆனாலும் வழக்கமாக அவர்கள் இரண்டு வயதிற்குள் தனது சம வயது குழந்தைகளுக்கு ஏற்ப ஈடுபிடிக்க முடியும். குறை பிரசவத்தின் ஒன்றுக்கு மேலாக பிறந்த குழந்தைகள் நாள்பட்ட காது தொற்று திறமைகள் மீது மட்டுமே கவனம் செலுத்தும் குழந்தைகள். சில நேரங்களில் பேச்சு தாமதம் மற்றும் பலவீனத்தின் காரணம் ஒரு உடல் இடையூராக இருக்கலாம். உதாரணம் சிதைக்கப்பட்ட சதை, உதடு மற்றும் அண்ணம் மற்றும் தீவர கவலைக்கு உற்பட்ட வாய்-மூளை பிறழ்ச்சி, காது கேளாமை

என்ன செய்வது?

மேல்கண்டவற்றிற்கு மருத்துவ உதவி பெறுவதற்கான சிறந்த நேரம் உங்கள் குழந்தையின் 2½ வயதில் பேச்சு தாமதத்திற்கான காரணம் மருத்துவர் மூலம் அறிந்தவுடன் உங்கள் ஈடுபாடு மிகவும் முக்கியமானது. நீங்களும் அச்செயல்பாட்டை கற்றுகொள்ள முடியும்.

சில வீட்டு குறிப்புகள்

உங்கள் குழந்தை உடன் தொடர்பு நிறைய நேரம் செலவிட வேண்டும். பேசுவது, பாடுவது, ஒலிகள் மற்றும் சைகைகளை பின்பற்றி ஊக்குவிக்க வேண்டும். 6 மாதத்தின் ஆரம்பத்திலேயே உங்கள் குழந்தையிடம் படித்து காட்டுங்கள். வயதுதிற்கேற்ப படங்களின் புத்தகத்தை காண்பித்து உங்கள் குழந்தைகளை அடையாளம் காண்பித்து பெயரிட சொல்லுங்கள்.

* நாள் முழுவதும் உங்கள் வழியே பேசி பழகுங்கள் தினசரி நிலைமையை பயன்படுத்தவும்.

* உங்கள் குழந்தை பேசி முடிக்கும் வரை காத்திருக்கவும்.

* அதிகப்படியாக அவர்களின் தவறுகளை சரிசெய்ய வேண்டாம்.

* நீங்களே ஒரு பேசும் மாதிரியாக இருக்க வேண்டும்.

* தொலைக்காட்சியை நிறுத்தி வைக்கவும்.

* அதிகபடியான கேள்வி கேட்கவும்.

* உங்கள் குழந்தைகளை பாராட்டுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *